Priorytety ataku wież w League of Legends

Wieże w League of Legends to potężna broń obosieczna. W wirze walki nietrudno jest jednak znaleźć się pod ich ostrzałem. A kolejne cele ataku wież wybierane są w League of Legends ze względu na jasne priorytety. Znajomość kolejności na liście priorytetów może ci zapewnić przewagę podczas meczu.

Priorytety wież w League of Legends

Wieże rozpoczynają ostrzał, gdy tylko wroga jednostka pojawi się w ich zasięgu. Mogą strzelać jednocześnie tylko do jednej jednostki. Uporządkowane priorytety ataku wież to:

  1. Najbliższy portal
  2. Najbliższa atakująca pułapka – jak dla Shaco (nieaktywna nie jest atakowana)
  3. Najbliższy stwór kontrolowany lub stworzony przez gracza
  4. Najbliższy ulepszony stwór
  5. Najbliższy stwór oblężniczy
  6. Najbliższy stwór walczący w zwarciu
  7. Najbliższy stwór walczący na dystans
  8. Najbliższy bohater
Wrogi bohater wybierany jako cel wież w League of Legends jako ostatni
Wrogi bohater znajduje się na końcu listy priorytetów do ataku przez wieże

Priorytet ulega jednak natychmiastowej zmianie, gdy bohater zostanie zaatakowany przez gracza w obrębie sojuszniczej wieży. Od razu przełącza się ona na ostrzał wrogiego bohatera, który zadał właśnie jakiekolwiek obrażenia. Wieża nie zmieni celu, jeżeli wrogi bohater użyje umiejętności lub zaklęcia przywoływacza, które nie zadaje obrażeń, jak np. spowolnienie.

Wieże po rozpoczęciu ataku, strzelają dopóki nie zlikwidują celu. Wyjątkami są sytuacje, gdy cel opuści obszar maksymalnego zasięgu wieży lub stanie się nienamierzalny. Kolejny wybierają zgodnie z zaprezentowaną listą priorytetów.

Poza tym wieże mają specjalne właściwości, które wręcz eliminują pewne atuty drużyny przeciwnej. Ujawniają niewidzialne jednostki, gdy tylko te będą odpowiednio blisko wieży. Do tej pory niewidzialny bohater, który znajdzie się w zasięgu, zostanie wzięty pod uwagę przy ocenie przedstawionych wcześniej priorytetów. Wieże ujawniają też pobliskie totemy czy pułapki drużyny przeciwnej. Nie atakują one wież, więc nie zastąpisz fali stworów, np. totemami. Wieże zaatakują jednak aktywowaną pułapkę.

Podsumowanie

Podsumowując, wieże zawsze zaatakują najbliższy cel zgodnie z zaprezentowaną listą priorytetów. Zmiana jest możliwa tylko, gdy cel zginie, stanie się nienamierzalny, znajdzie się poza zasiegiem lub sojuszniczy bohater otrzyma obrażenia od wrogiego bohatera.

Zobacz też

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.